Двуколонен подемник с долна синхронизация ОСАКА L-2-40D+ замина за нашия клиент в гр. Дряново.
Параметрите на подемника можете да видите на нашия сайт https://bit.ly/32mMyAE