Доставка и монтаж на два подемника с долна синхронизация ОСАКА L-2-40D

Можем да се похвалим с още една доставка и монтаж на два подемника с долна синхронизация ОСАКА L-2-40D за НИСИКОЛЕТ 2. Благодарим…

Доставка на двуколонен подемник с долна синхронизация ОСАКА L-2-40D

Апекс Сервиз извърши поредна доставка и монтаж на двуколонен подемник с долна синхронизация ОСАКА L-2-40D за Дива Ауто. Благодарим…