Доставка на електрокар OSAKA CPD

Любимият модел на клиентите ни в последно време - електрокарът OSAKA CPD - отпътува към новия си притежател. Електрокарът с подемност 2000кг…

Доставка на 8-тонен дизелов мотокар

8-тонен дизелов мотокар заминава към своя притежател. ??Машината е оборудвана с виличен изравнител и позиционер, фабрична метална…

Доставка на машина за нашия клиент ИТАЛИ - Ведраре

Тази машина беше доставена на нашия клиент ИТАЛИ - Ведраре. Разпознаваемо име в цяла южна България, основната дейност на дружеството…

Доставка на Електрокар OSAKA CPD20

Електрокар OSAKA CPD20 с асинхронни необслужваеми тягов и помпен мотор, френска батерия с голям капацитет и зарядно устройство, контролер…

Апекс Сервиз извърщи още една доставка и монтаж на подемник ОСАКА L-2-40D+

Апекс Сервиз извърщи още една доставка и монтаж на подемник ОСАКА L-2-40D+ за клиент в гр. Перущица. Благодарим за доверието! ✅Разгледайте…

Извършихме поредна доставка на 3-тонен дизелов мотокар OSAKA CPCD30

Извършихме поредна доставка на 3-тонен дизелов мотокар OSAKA CPCD30 с японски двигател YANMAR, метална остъклена кабина и повдигателна уредба…

Извършихме поредна доставка и монтаж на двуколонен подемник в гр. Пловдив

Извършихме поредна доставка и монтаж на двуколонен подемник в гр. Пловдив, за фирма Алексауто 2016. Благодарим за доверието! Разгледайте…

Доставка на газокар

Апекс Сервиз извърши доставка на газокар 3500 кг за доверен клиент. Благодарим за доверието!

Апекс Серивиз извърши поредна доставка на мотокар

?Апекс Серивиз извърши поредна доставка за свой доверен клиент. ?Мотокарът е с последно поколение двигател DEUTZ Stage V - изцяло съобразен…

Доставка и монтаж на четириколонен подемник OSAKA L-4-40B

Апекс Сервиз извърши доставка и монтаж на четириколонен подемник OSAKA L-4-40B. Благодарим ви за доверието!