Тази машина беше доставена на нашия клиент ИТАЛИ – Ведраре. Разпознаваемо име в цяла южна България, основната дейност на дружеството е широка – от през растениевъдство и животновъдство, и хлебопроизводство, преработка на плодове и зеленчуци, млечни продукти.

Комисионерът и стелажната система към него са *комплексното решение за склада*, което Апекс Сервиз предостави на клиента. Машината и стелажите са изработени специално за неговото приложение: фризер с температури до -20*С. Компонентите на комисионера са защитени и допълнително отоплени, батерията е с голям капацитет, рамките на стелажната система са поцинковани, а гредите – прахово боядисани. Височината на последното ниво на системата е 10300мм, а коридорът, в който работи машината е изключително тесен – 1800мм, което оптимизира изключително склада, като почти удвои капацитета от палетоместа клиента.

Комисионерът се предлага във варианти с водене по индуктивен кабел и релсово водене. При наличие на индуктивен кабел във Вашия склад, машината е пригодна за работа и върху него, само с няколко настройки – без необходимост от полагането му наново.

Монтажът и въвеждането в експлоатация бяха осъществени на място при клиента посредством кран, допълнителни мотокари и разбира се – под контрола и с усилията на изключителните техници и инженери на Апекс Сервиз ООД.

 

Благодарим за доверието!