Доставка на електрокар OSAKA CPD

Любимият модел на клиентите ни в последно време - електрокарът OSAKA CPD - отпътува към новия си притежател. Електрокарът с подемност 2000кг…

Доставка на 8-тонен дизелов мотокар

8-тонен дизелов мотокар заминава към своя притежател. ??Машината е оборудвана с виличен изравнител и позиционер, фабрична метална…

Доставка на машина за нашия клиент ИТАЛИ - Ведраре

Тази машина беше доставена на нашия клиент ИТАЛИ - Ведраре. Разпознаваемо име в цяла южна България, основната дейност на дружеството…