Извършихме поредна доставка и монтаж на двуколонен подемник в гр. Пловдив, за фирма Алексауто 2016.
Благодарим за доверието!
✅Разгледайте подемника тук: https://bit.ly/3pBqOYC