Редовното почистване и поддържането на вашата търговска площ или склад, трябва да бъде неразделна част от практиките за безопасност на компанията. По този начин се гарантира благосъстоянието на служителите и спазването на различни държавни разпоредби. Организираната и чиста среда на всеки магазин, предприятие или склад насърчава положителната атмосфера на работното място, както и по-прецизно управление на инвентара.

От друга страна в мръсно и претрупано предприятие или склад, има по-голям шанс да се случат различни злополуки поради счупени палети или разлято машинно масло, което води до опасност от подхлъзване и падане. Нещо повече, това води до негативно отношение на служителите към организацията. Те обръщат повече внимание на дребните детайли при изпълнение на важни задачи, тъй като са заобиколени от тази среда.

Ако не сте сигурни в това дали да инвестирате време, пари и ресурси, за да поддържате работните площи или склада си чисти и организирани, ето няколко добри причини, поради които трябва да превърнете това в приоритет.

Повишена производителност

Поддържането на подредена среда улеснява служителите бързо да намерят консумативи и оборудване, което директно увеличава производителността. Освен това, когато служителите знаят, че ръководството отделя време и ресурси, за да запази работното място безопасно, чисто и ефективно, това автоматично предизвиква чувство на гордост и мотивация у работниците да изпълняват внимателно своята работа.

По-висока точност на инвентарните нива

Добре организираното предприятие или склад осигурява по-прецизни нива на запасите, което позволява на компанията да:

  • Рационализиране на поръчките за инвентаризация
  • По-ниски разходи за поддържане на инвентар

С тези предимства компания за търговия на едро или дистрибуция може да намали разходите си, свързани с управлението на запасите, което води до по-ниски производствени разходи на единица и повишена рентабилност.

Спазване на правилата за здраве и безопасност

За собственика на предприятие или склад, е изключително важно да поддържа организирана и чиста работна среда, съобразно законовите стандарти, свързани със здравето и безопасността. Законите изискват от всички работодатели да предприемат разумни мерки, за да гарантират безопасността и благополучието на служителите, както и във всички помещения на компанията.

Това може да включва контролиране на рискове, свързани с инциденти от подхлъзване и падане, както и падащи предмети от рафтове и стелажи. Те трябва да извършат задълбочена оценка на опасностите на работното място и да се справят своевременно с тях.

Запазване на имиджа

Изминаха дните, когато складовете бяха използвани само за съхранение на инвентара – няколко компании превърнаха своите складове в дистрибуционни центрове, където взаимодействат и с клиентите. На всичкото отгоре вие ​​или вашите служители може да се занимавате с доставчици и бизнес партньори. Ако вашият склад е мръсен, това може да откаже бъдещите ви клиенти или бизнес партньори, които могат да решат да правят бизнес с вашия конкурент. От съществено значение е да изберете правилните стратегии за почистване и поддръжка, за да гарантирате, че имиджът ви сред заинтересованите страни остава неподправен.

Почистване и поддръжка

За да създадете ефективен план за почистване на вашите търговски площи или склад, трябва да направите няколко оценки, да вземете някои важни решения и да инвестирате в почистващи продукти и машини за почистване. Всеки завод или склад може да има различни изисквания за почистване и поддръжка.

Това зависи чисто от видовете продукти, процеси и операции, извършвани в производственото предприятие или склад. Например, ако след всяка смяна остава мръсотия, може да се наложи редовно почистване. Ако производствените процеси водят до разливане на течности по пода, може да се наложи редовно измиване и почистване.

Някои помещения  може да изискват редовно почистване, докато други могат да се поддържат чрез периодично дълбоко почистване. След това има работни места, които изискват рутинно, както и дълбоко почистване. Това отново ще зависи от процесите и операциите, извършвани на обекта. Освен това трябва да помислите и колко често външни лица (инвеститори, клиенти и т.н.) ви посещават.

Апекс Серзиз ви предлага широка гама почистващи продукти на IPC Group, която е в топ 3 на производителите за професионално почистващо оборудване в Европа.