Виличен позиционер с изравнител F-серия

Виличен позиционер с изравнител

F – серия

Позволява на оператора да премества вилиците по-широко или по-близо една до друга хидравлично.

Използва се за позициониране на вилиците, за обработване на различни размери товари, които имат различни вилични отвори и ширини.

Когато е оборудван с функция за изравнител, позволява на мотокара да премества товари от едната към другата страна, за да улесни натрупването, товаренето и разтоварването на стоки.

Използва се в много индустрии за товари с различни размери, за стифиране, товарене, разтоварване и разпределение на стоки.

Описание

Товароносимост /  Модел Клас на  Обща Диапазон на Ширина на Ширина на  Обща Вертикален Тегло Дебелина Хоринзонтален
Център на тежестта присъединяване ширина отваряне количката на виличните планки височина център на център на
машината тежестта тежестта
(kg@mm) (mm) W (mm) A (mm) (mm) E (mm) H (mm) VCG (mm) (kg) ET (mm) HCG (mm)
2500@600 TJC25F-B1-1040 II 1040 330-900 895 80-100 1265 500 165 64 40
3500@600 TJC35F-C1-1100 III 1100 335-960 935 100-130 1365 520 190 64 45
4500@600 TJC45F-C1-1000 III 1000 420-830 934 125-150 1423 530 286 73 51
4500@600 TJC45F-C1-1200 III 1200 400-1080 934 125-150 1423 530 296 73 51
4500@600 TJC45F-C1-1250 III 1250 410-1150 934 125-150 1423 530 311 73 51
4500@600 TJC45F-C1-1330 III 1330 420-1160 934 125-150 1423 530 319 73 51
6800@600 TJC68F-D1-1220 IV 1220 410-1080 934 135-160 1571 540 365 87 59
6800@600 TJC68F-D1-1550 IV 1550 410-1460 1000 135-160 1571 540 436 87 59
6800@600 TJC68F-D1-1700 IV 1700 410-1610 1000 135-160 1571 540 472 87 59
6800@600 TJC68F-D1-1800 IV 1800 410-1710 1295 135-160 1571 540 477 87 59