Виличен позиционер с индивидуално регулиране на роговете E-серия

Виличен позиционер с индивидуално регулиране на роговете

Е – серия

Позволява на оператора да премества вилиците по-широко или по-близо една до друга хидравлично.

Използва се за позициониране на вилиците, за обработвне на различни размери товари, които имат различни вилични отвори и ширини.

Когато е оборудван с функция за изравнител, позволява на мотокара да премества товари от едната към другата страна, за да улесни натрупването, товаренето и разтоварването на стоки.

Използва се в много индустрии за товари с различни размери, за стифиране, товарене, разтоварване и разпределение на стоки.

Описание

Товароносимост / Модел Клас на Диапазон на Ширина на Ширина на Вертикален Тегло Дебелина Хоринзонтален
Център на тежестта присъединяване отваряне Позиционера виличните планки център на център на
тежестта тежестта
(kg@mm) A (mm) W (mm) E (mm) VCG (mm) (kg) ET (mm) HCG (mm)
2500@600 TJC25E-B1-970 II 280-890 970 100-120 211 81 82 42
2500@600 TJC25E-B1-1000 II 290-900 1000 100-120 211 82 82 42
3500@600 TJC35E-C1-1100 III 290-1000 1100 120-130 267 103 87 43