Ротатор с изравнител F-серия

Използва се за хидравлично завъртане на товари.

Прилага се в индустрии, които трябва да завъртат товара си или да изливат съдържанието му.

Обикновено се използват в преработвателната индустрия, за да се изхвърлят вторичните суровини и фармацевтичната промишленост за изливане съдържанието от контейнерите.

Оборудван с изравнител, позволява на мотокара да премества товара си от едната към другата страна, за да се улесни регулирането, подреждането, натоварването и разтоварването на стоки.

Описание

Товароносимост /  Модел Изравнител Клас на Ширина на Тегло
Център на тежестта присъединяване на  Ротатора
ротатора
(kg@mm) W (mm) (kg)
2500@500 XZQ25F-B1 ±100 II 890 315
2500@500 XZQ25F-B2 ±100 II 1020 325
2500@500 XZQ25F-B4 ±100 II 1040 330
3000@500 XZQ30F-C1 ±100 III 1100 378
3000@500 XZQ30F-C2 ±100 III 1115 380
3000@500 XZQ30F-C6 ±100 III 1300 414