Ротатор E-серия

Използва се за хидравлично завъртане на товари.

Прилага се в индустрии, които трябва да завъртат товара си или да изливат съдържанието му.

Обикновено се използват в преработвателната индустрия, за да се изхвърлят вторичните суровини и фармацевтичната промишленост за изливане съдържанието от контейнерите.

Оборудван с изравнител, позволява на мотокара да премества товара си от едната към другата страна, за да се улесни регулирането, подреждането, натоварването и разтоварването на стоки.

Описание

Товароносимост /  Модел Клас на Клас на Ширина на Тегло
Център на тежестта присъединяване на  присъединяване на  Ротатора
мотокара роговете
(kg@mm) W (mm) (kg)
1500@500 XZQ15E-B1 II II 730 193
1500@500 XZQ15E-B2 II II 800 195
2500@500 XZQ25E-B1 II II 965 296
2500@500 XZQ25E-B2 II II 1115 311
2500@500 XZQ25E-B3 II II 1040 306
2500@500 XZQ25E-B4 II II 890 290
3000@500 XZQ30E-C1 III III 1100 378
3000@500 XZQ30E-C2 III III 1115 380
3000@500 XZQ30E-C3 III III 1150 382
3000@500 XZQ30E-C4 III III 1200 386
3000@500 XZQ30E-C6 III III 1300 394
3000@500 XZQ30E-C7 III III 1350 398
4500@500 XZQ45E-C1 III III 1200 489
4500@500 XZQ45E-C2 III III 1300 518
4500@500 XZQ45E-C3 III III 1150 472
6000@500 XZQ60E-D1 IV IV 1200 577
6000@500 XZQ60E-D2 IV IV 1500 622
7000@600 XZQ70E-D1 IV IV 1550 820