Кламер за бали

Кламерът за бали се прилага ефективно при захващане или завъртане на почти всеки тип балирани продукти, включително памук, синтетични текстилни бали, велпапе, вестникарска хартия, парцали, сено, метал и други бали от вторични суровини в условия на експлоатация на палети.

Обикновено се използва в индустрии, като хартиени фабрики, преработка на материали, железопътен транспорт, логистични складове, пристанища и други.

Описание

Товароносимост /  Модел Клас на  Диапазон на Дължина на Ширина на
Център на тежестта присъединяване отваряне рамото рамката
(kg@mm) A (mm) B (mm) W (mm)
1900@500 RBC19D-B1 II 450-1730 980 1040
1900@500 RBC19D-B2 II 450-1730 1180 1040
1900@500 RBC19D-C2 III 450-1730 1180 1040
1900@500 RBC19D-B4 II 450-1730 780 1040
1900@500 RBC19D-B7/C7 II/III 430-2260 1180 1600
1900@500 RBC19D-B8/C8 II/III 430-2260 1400 1600
1900@500 RBC19D-B9/C9 II/III 610-1900 980 1040
1900@500 RBC19D-B10/C10 II/III 610-1900 1180 1040
1900@500 RBC19D-B11/C11 II/III 520-2100 980 1260
1900@500 RBC19D-B12/C12 II/III 520-2100 1180 1260
1900@500 RBC19D-B13/C13 II/III 510-2080 1400 1260
2200@500 RBC22D-C1 III 660-2500 1180 1600
2200@500 RBC22D-C2 III 480-2310 1180 1600
2200@500 RBC22D-C3 III 570-2400 1500 1600
2200@500 RBC22D-C4 III 490-2330 750 1600
2700@500 RBC27D-C1 III 580-1930 980 1015
2700@500 RBC27D-C2 III 580-1930 1180 1015