28.12.2016

Сертификат ISO9001:2015

От 2008 година Апекс Сервиз ООД използва сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001 :2015

Апекс Сервиз демонстрира способност постоянно да доставя продукт, който отговаря на клиентските изисквания и приложими законови, и регулаторни разпоредби, и има за цел да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане на системата за качество.