28.12.2016

Сертификат ISO14001:2004

Система за управление на околната среда

Апекс Сервиз е сертифицирана по ISO14001 :2004 / БДС EN ISO14001 :2005

Система за управление на околната среда