Контрол на най-важните зони

Смазване на най-важните части.

Те включват…

…например въжета, шайби, отключващи въжета. Те трябва да бъдат смазвани редовно и от двете страни на подемника и проверявани в какво състояние се намират …

…Но също така и долните шайби на подемника не трябва да се забравят. Периодично проверявайте анкерите за хлабини.

 

Поне веднъж седмично смазвайте цялата верига, и верижните ролки.

Обърнете внимание на четерите ъгъла. Те трябва веднъж месечно да бъдат смазвани, особено външните ъгли в които се плъзгат тефлоновите втулки.

Само след правилно смазване заключващите зъби на раменете и опорните оси ще функционират тихо и надеждно.

Нехлъзгащите се гумени подложки стабилизират автомобила по време на повдигането. За да се осигури възможно най-доброто сцепление по всяко време, подложките са оборудвани с въртящи се винтови нишки. Седмичното смазване на подложките помага за минимизиране на износването.

Важно е редовно да проверявате и коригирате нивото на хидравличното масло, за да осигурите безпроблемната работа на подемника. Обемът на маслените контейнери обикновено е до десет литра, с предвиден оптимален капацитет за пълнене приблизително девет литра.

Когато е плътно затворен, подемникът може да бъде обезвъздушен. За целта трябва да се натисне бутонът “Нагоре” за 20 – 30 секунди, за да се разпредели маслото в цялата хидравлична система. В допълнение към това се препоръчва затягане, проверка и смазване на  частите  на механизма за отключване.

 

За да се сведе до минимум рискът от злополуки, анкерите трябва винаги да бъдат здраво закрепени към земята. Ключ с въртящ момент за 80 Nm може да се използва за затягане на анкерните гайки.

Допълнителни бележки

Чистене

Подемната платформа трябва да се почиства достатъчно по време на всяка поддръжка, за да се идентифицират по-бързо възникващите повреди на боята и компонентите. Отпадъчните смазки също трябва да се изхвърлят незабавно, вместо да се използват повторно, тъй като съдържащата се мръсотия може да повреди основни части.

Резервоар за масло

Контейнерът за масло трябва да се почиства поне веднъж годишно и да бъде изцяло заменен в случай на нанесени щети.

Щети по боята

Въпреки че двуколонният подемник често се разглежда като инструмент, всяко увреждане на боята трябва да бъде поправено веднага след откриването му, за да се предотврати поява на ръжда.

Контролен списък

Ежедневни проверки на…

 • хидравличната система за възможни течове
 • Щети и дефекти
 • предпазните устройства (особено повдигащите рамена и контрите)

 

Допълнително …

 • Уверете се, че всички винтове, гайки и болтове са плътно завити
 • Правете бърз визуален преглед на подемника преди повдигане на следващо превозно средство

Седмична проверка на…

Всички вериги и кабелни връзки, щифтове и винтове за правилна инсталация

 • всички колони за правилно подравняване и изравняване
 • стоманени въжета за правилното напрежение; регулирайте, ако е необходимо
 • ограничители на раменете, като обръщате внимание на контрите
 • нехлъзгащи се подложки за контакт; заменете, ако е необходимо
 • хидравлично масло; напълнете, ако е необходимо
 • хидравлични уплътнения; заменете, ако е необходимо
 • анкерни болтове; затегнете, ако е необходимо
 • хидравличната помпа, като обръщате внимание на всякакви странни шумове

 

Допълнително…

 • смазване на всички подвижни части
 • смазване на колоните, ако е необходимо

Месечни проверки на…

Нивилацията на колоните

 • напрежение на въжетата за синхронизиране; регулирайте, ако е необходимо
 • щифтове на рамената; коригирайте, ако е необходимо
 • гумени лапи за повдигане; заменете, ако е необходимо
 • хиравлично масло; заменете/долейте, ако е необходимо
 • хидравличната система за правилна работа; разхлабете връзките, ако е необходимо
 • всякакви износени части; заменете с оригинални резервни части ОСАКА, ако е необходимо

Допълнително…

 • смазване и проверки на стоманените въжета на всеки две седмици
 • всички части трябва да бъдат смазани според Срока на смазване

Годишни проверки:

почистване на филтъра за хидравлично масло; сменете, ако е необходимо

 • смяна на хидравличното масло
 • промивка на хидравличната система при нужда

Годишни проверки на …

 • Маслото – против износване и замърсяване (може да доведе до повреда на клапана и съкратен живот на помпата)
 • компоненти и механизми за повреди и износване
 • въжета за износване, ненадвишаващо 5%; заменете, ако е необходимо
 • номинална товароподемност на повдигане
 • достъпност и четимост на всички етикети и табели
 • достъпност на всички оперативни процедури
 • всички поддържащи компоненти, включително заваръчните шевове
 • електрически компоненти (двигател, краен изключвател, управляващ блок)
 • изолации на кабелите за повреди
 • състояние на хидравличния агрегат
 • всички системи за сигурност
 • функциониране на подемника
 • монтажни части, включително закрепващите болтове
 • изложени повърхности и ръбове
 • механично въздействие на подемника
 • адаптери за бусове и джипове
 • скорост на спускане на подемника, натоварен с превозно средство (не по-бърза от 0,15 m /s)
 • всички достъпни тръби, маркучи, клапани и скоби
 • натовареният подемник за спускане и хидравлични течове след спиране в средата на повдигането

Допълнително…

 • изпразване на хидравличния резервоар
 • почистете маслената цедка на хидравличния агрегат; заменете го, ако е необходимо

Всеки 5 години:

 • подмяна на всички хидравлични маркучи
 • подмяна на кабели за изравняване на синхронизацията

Ако е нужно:

 • допълване на маслото

След всяка смяна на маслото

 • обезвъдушавайте хидравличната система

След продължителна неизползване

 • проверете подемника (вижте кога последно е минал през седмичен и месечен тест)
 • хидравличното масло трябва да се заменя на всеки 12 месеца с ново